Publisher Rates
Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Anh $4,10 88.150đ
Úc $3,60 77.400đ
Hoa Kỳ $3,60 77.400đ
Canada $3,10 66.650đ
Việt Nam $2,20 47.300đ
Singapore $1,80 38.700đ
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $1,20 25.800đ